W dniu 09 sierpnia 2022 r. na drodze krajowej S7 inspektorzy  z WITD w Gdańsku zatrzymali do kontroli pojazd członowy przewożący sprzęt budowlany.W związku z podejrzeniem przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazd poddano ważeniu.W wyniku przeprowadzonego pomiaru rzeczywistej masy całkowitej i nacisków osi pojazdów stwierdzono następujące wartości:

– rzeczywista masa całkowita – 78,3 t., przekroczenie o 38,3 t.

– nacisk potrójnej osi napędowej pojazdu – 34 t., przekroczenie o 10 t.

– nacisk potrójnej osi nienapędowej – 37,95 t., przekroczenie o 13,95 t.

Przekroczone zostały również dopuszczalna długość oraz szerokość pojazdu:

– długość 20,68 m, przekroczenie o 4,18 m.

– szerokość 3,0 m, przekroczenie o 0,45 m.

Kierowca w czasie kontroli okazał zezwolenie na przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym o parametrach i drogach przewidzianych dla zezwolenia kategorii IV W niniejszym przypadku realizowany był przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym o parametrach i drogach przewidzianych dla zezwolenia kategorii V. Podczas kontrolowanego przewozu zespołowi pojazdów nie towarzyszył pojazd pilotujący. Pojazd został skierowany na parking administracyjny, a wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary pieniężnej.

wyniki ważenia