Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (DODO).