Kierowca pojazdu pomocy drogowej powracający z Tarnowskich Gór po rozładunku samochodu został zatrzymany w Kopytkowie na autostradzie A1 przez Inspektorów z Oddziału Wydziału Inspekcji w Starogardzie Gdańskim. Kierowca poproszony o sporządzenie wydruku z tachografu z karty kierowcy był wyraźnie zaskoczony, gdyż jak odparł nie używa jej do rejestracji czasu swojej aktywności. Kontrolujący pobrał dane z pamięci tachografu oraz z okazanej do kontroli karty kierującego. Inspektor analizując zapisy zarejestrowane przez tachograf ustalił, że kierowca w 24 godzinnym okresie:

– prowadził pojazd bez przerwy przez 15 godzin i 33 minuty,

– skrócił wymagany dzienny czas odpoczynku o 1 godzinę i 40 minut,

– przekroczył dopuszczalny czas jazdy dziennej o 5 godzin i 33 minuty.

Kolejne stwierdzone naruszenia dotyczyły braku okresowego badania tachografu oraz niesczytywania przez przedsiębiorcę w odpowiednich terminach danych z tachografu.

W trakcie kontroli kierowca przyznał, że przedsiębiorca bardzo naciskał aby jechał na tzw. „strzała”, bez wymaganych przerw. Przedsiębiorca zapewnił kierowcę, że ewentualną odpowiedzialność bierze „na siebie”.

Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym. Kierowcę został ukarany mandatami karnymi.