Kierownictwo Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku stanowią:

Łukasz Baranowski – Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Przemysław Gradomski – Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

Przemysław Iwański – Naczelnik Wydziału Inspekcji

Joanna Samotey – Główny Księgowy

Anna Sawicka – Naczelnik Wydziału Prawnego

Andrzej Chudy – Naczelnik Wydziału Administracyjno Technicznego

Kontakt z powyższymi osobami możliwy jest poprzez sekretariat pod numerem tel. (58) 524-12-80