Podstawę prawną działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku stanowią:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140);
  • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464);
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn.zm.);
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 154);
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego (Dz. U. Nr 2007 r. Nr 109, poz. 753 z późn. zm.);
  • Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Gdańsku;
  • Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku – zarządzenie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Nr 5/2019 z dnia 04 marca 2019 r.