Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr
(58) 524-12-92, e-mail: sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.

Informujemy, że kontrole realizują także właściwi miejscowo policjanci Wydziałów Ruchu Drogowego, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.

Zaplanowanie takiej kontroli wymaga wysłania zgłoszenia z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy osoby zgłaszającej.

Ważność badania technicznego oraz ubezpieczenia OC autobusu można sprawdzić samodzielnie na stronie internetowej www.bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując jego numer rejestracyjny.