Dyżury dzienne

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2017 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

GITD

Stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie możesz zobaczyć tutaj

Do inspekcji transportu drogowego w Gdańsku napływały informacje o nieprawidłowościach podczas przewozu osób piętrowym autobusem poruszającym się po ulicach Gdańska. Informacje te potwierdziła dzisiejsza kontrola przeprowadzona na Targu Węglowym.

Czytaj więcej...

W dniu 12.06.2017r. Inspektorzy Transportu Drogowego z Gdańska prowadzili czynności kontrolne na terenie Gdańska. Z uwagi na podejrzenie przeciążenia, wytypowano do kontroli sześć pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Wszystkie pojazdy skierowano na punkt wagowy w celu ustalenia rzeczywistej masy całkowitej. Każdy z sześciu wytypowanych do kontroli pojazdów był przeciążony.

Czytaj więcej...

W dniu 13 czerwca 2017roku na autostradzie A1 w Rusocinie podczas wspólnych kontroli Inspektorów Transportu Drogowego wraz z inspektorami Transportowego Dozoru Technicznego kontrolom poddano dwa pojazdy członowe do przewozu cementu (naczepy typu silos). W jednym przypadku w trakcie oględzin pojazdu i rozpytaniu kierowcy inspektorzy mieli wątpliwości, czy kontrolowany silos posiada ważne badania okresowe Transportowego Dozoru Technicznego. Z uzyskanych informacji wynikało, że badanie takie powinno zostać przeprowadzone najpóźniej do października 2016r. Nie bez znaczenie był fakt, że naczepa posiadała ważne okresowe badania techniczne przeprowadzone w grudniu 2016r.

 

Czytaj więcej...

W dniu 05 czerwca 2017r. na dr. 22 w miejscowości Rychnowy inspektorzy transportu drogowego z Człuchowa zatrzymali do kontroli dostawcze Iveco. Pojazdy o dmc do 3,5 tony często są przeciążone i tym samym powodują potencjalne zagrożenia na drogach

Czytaj więcej...

Dzień Dziecka to dobra okazja do ciekawych spotkań z dziećmi. Inspektorzy Transportu Drogowego z Gdańska oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z delegatury Północ wzięli udział w festynach z okazji Dnia Dziecka, które miały miejsce w Zespole Szkół w Choczewie i Drewnicy.

Czytaj więcej...

Punkt kontroli autokarów zorganizowano na parkingu P-5 przy Energa Stadion Gdańsk (wjazd od ul. Marynarki Polskiej), gdzie policjanci wraz z inspektorami transportu drogowego od 22 maja do 22 czerwca 2017 roku (dni powszednie) kontrolują autokary w godzinach 06.30-10.00, bez konieczności wcześniejszego zgłaszania o planowanym wyjeździe. Po sprawdzeniu pojazdu wydawane jest stosowne zaświadczenie o przeprowadzonej kontroli, które kierujący okaże organizatorowi wycieczki.

Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na Dostawę jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego Gdańsku, wyprodukowanego w 2017 r.

 

 (znak postępowania WP.272.1.2017)

Czytaj więcej...

Inspektorzy Transportu Drogowego z Kwidzyna ujawnili dwa przypadki używania magnesu celem zakłócenia pracy tachografu.

Pierwszy przypadek ujawniono w dniu 10 maja 2017 r. w Knybawie na drodze krajowej nr 22 zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej pojazd należący do macedońskiego przewoźnika, który przewoził świeże warzywa na trasie Macedonia - Rosja.

Czytaj więcej...

WP.272.1.2017

Gdańsk, dnia 09 maja 2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – NA DOSTAWĘ SAMOCHODU SPECJALNEGO
ZE SPECJALISTYCZNĄ ZABUDOWĄ BIUROWĄ DLA POTRZEB  WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU, WYPRODUKOWANEGO 2017 R.

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

"Dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową
dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku"

 

Czytaj więcej...

Uprzejmie przypominamy, iż w dniach: 30 kwietnia - 3 maja 2017r. obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w dniach:

·        30 kwietnia 2017 roku od godziny 18:00 do godziny 22:00,

·        1 maja 2017 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00,

·        2 maja 2017 roku od godziny 18:00 do godziny 22:00,

·        3 maja 2017 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00,

Czytaj więcej...