Dyżury dzienne

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2017 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

GITD

Stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie możesz zobaczyć tutaj

W dniu 04.08.2017 Inspektorzy Transportu Drogowego z WITD Gdańsk w trakcie wykonywania czynności kontrolnych w Gdańsku zauważyli dwa pojazdy czteroosiowe przewożące ładunek sypki w postaci piasku i gruzu. Z uwagi na podejrzenie, że pojazdy są przeciążone, skierowano je na punkt wagowy na ulicy Sucharskiego w celu ustalenia rzeczywistej masy całkowitej.

 

Czytaj więcej...

W dniu 04.08.2017 r. zespół kontrolny z WITD Gdańsk prowadząc czynności kontrolne na autostradzie A1 w m. Rusocin zatrzymał do kontroli dwa pojazdy zarejestrowane w Anglii i Irlandii należące do polskiego przewoźnika. W dniu kontroli kierowcy wykonywali krajowy transport drogowy masy bitumicznej z Gdańska do Tczewa. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości.

 

Czytaj więcej...

20 lipca 2017r. już od 5.30 inspektorzy transportu drogowego z Gdańska ustawili punkt blokadowy na autostradzie A1 w Rusocinie i przystąpili do licznych kontroli drogowych. Celem kontroli było sprawdzenie jak największej liczby kierujących pojazdów ciężarowych pod kątem czasu prowadzenia pojazdów. W trakcie działań sprawdzono około 150 pojazdów wykonujących transport drogowy.

 


 

Czytaj więcej...

W dniu 14.07.2017r. na drodze wojewódzkiej nr 221 w m. Nowa Karczma zespół kontrolny z WITD w Gdańsku zatrzymał do kontroli pojazd Mercedes z naczepą przewoźnika krajowego. Podczas kontroli wykonano wydruki z pamięci tachografu. W toku analizy zapisów cyfrowych wątpliwości wzbudziło brak informacji dotyczący drugiego sygnału. Po kontroli wnętrza kabiny znaleziono pilota do sterowania niedozwolonym urządzeniem, które przełączało tachograf na rejestrowanie odpoczynku zamiast jazdy.

 


 

Czytaj więcej...

Dwudniowe czynności kontrolne inspektorów transportu drogowego z Gdańska doprowadziły do udowodnienia stosowania nielegalnego wyłącznika w tachografie cyfrowym. W dniu 11.07.2017r. około godz. 19.00 w Gdyni podczas wyjazdu z promu zatrzymano do kontroli pojazd MAN wraz z naczepą przewoźnika zagranicznego. Okazało się, że kierowca wykonywał przewóz ładunku z m. Aspabruk w Szwecji do Rumunii.


 

Czytaj więcej...

W dniu 12.07.2017r. Inspektorzy Transportu Drogowego z Gdańska prowadzili czynności kontrolne w Gdańsku. Z uwagi na podejrzenie przeciążenia, wytypowano do kontroli sześć pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Wszystkie pojazdy skierowano na punkt wagowy na ul. Armii Krajowej w celu ustalenia rzeczywistej masy całkowitej. Każdy z sześciu wytypowanych do kontroli pojazdów był przeciążony. Niechlubnym rekordzistą był 3,5 tonowy dostawczak, który ważył 7 600 kg


 

Czytaj więcej...

W dniu 06.07.2017r. na drodze krajowej nr 20 w m. Starkowa Huta zespół kontrolny z WITD w Gdańsku zatrzymał do kontroli pojazd DAF z naczepą. Podczas kontroli pobrane zostały dane z karty kierowcy oraz z pamięci tachografu zainstalowanego w kontrolowanym pojeździe. Analiza  zapisów cyfrowych z tachografu i karty kierowcy wzbudziły wątpliwości pomiędzy danymi, które zostały zapisane w pamięci tachografu a na karcie kierowcy.

Czytaj więcej...

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. nr 147, poz. 1040 ze zm.) zakaz ruchu na drogach na obszarze całego kraju pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów obowiązuje w następujących terminach:
3) w okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach:
a) od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,
b) od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,
c) od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.


Czytaj więcej...

Do inspekcji transportu drogowego w Gdańsku napływały informacje o nieprawidłowościach podczas przewozu osób piętrowym autobusem poruszającym się po ulicach Gdańska. Informacje te potwierdziła dzisiejsza kontrola przeprowadzona na Targu Węglowym.

Czytaj więcej...

W dniu 12.06.2017r. Inspektorzy Transportu Drogowego z Gdańska prowadzili czynności kontrolne na terenie Gdańska. Z uwagi na podejrzenie przeciążenia, wytypowano do kontroli sześć pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Wszystkie pojazdy skierowano na punkt wagowy w celu ustalenia rzeczywistej masy całkowitej. Każdy z sześciu wytypowanych do kontroli pojazdów był przeciążony.

Czytaj więcej...

W dniu 13 czerwca 2017roku na autostradzie A1 w Rusocinie podczas wspólnych kontroli Inspektorów Transportu Drogowego wraz z inspektorami Transportowego Dozoru Technicznego kontrolom poddano dwa pojazdy członowe do przewozu cementu (naczepy typu silos). W jednym przypadku w trakcie oględzin pojazdu i rozpytaniu kierowcy inspektorzy mieli wątpliwości, czy kontrolowany silos posiada ważne badania okresowe Transportowego Dozoru Technicznego. Z uzyskanych informacji wynikało, że badanie takie powinno zostać przeprowadzone najpóźniej do października 2016r. Nie bez znaczenie był fakt, że naczepa posiadała ważne okresowe badania techniczne przeprowadzone w grudniu 2016r.

 

Czytaj więcej...