Zespół  kontrolny  WITD w  Gdańsku zatrzymał na terenie Gdyni zespól pojazdów należący do przewoźnika białoruskiego. W wyniku przeprowadzonej kontroli stanu technicznego  stwierdzono brak zacisku hamulcowego na I osi z prawej strony naczepy oraz odłączenie przewodów pneumatycznych hamulców na I osi z obu stron. Powyższe zostało zakwalifikowane   jako usterka niebezpieczna zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.  Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne celem nałożenia kary.