W dniu 5 lutego br. około godziny 15:30 na przystanku autobusowym w Gdyni przy ul. Morskiej pomorscy inspektorzy skontrolowali autobus miejskiej linii regularnej. Podczas oceny stanu technicznego stwierdzili uszkodzony system zabezpieczający przed zatrzaśnięciem pasażera w jednej z dwóch par drzwi, ponadto silną korozję głównych elementów mocowania siedzeń dla pasażerów oraz podłogi w ich pobliżu. Podczas oględzin wyposażenia stwierdzili również niezgodność z wymaganiami w zakresie obowiązkowych gaśnic. W związku ze stwierdzonymi usterkami inspektorzy nakazali kierowcy zjazd do bazy bez podejmowania pasażerów. W systemie CEPiK zatrzymany został dowód rejestracyjny za wskazane usterki. Kierowcy udzielone zostało pouczenie za dopuszczenie do jazdy pojazdem posiadającym usterki stwarzające potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa pasażerów.